www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » Część praktyczna » Metodologia

Metodologia

Tworzenie koncepcji ZSZJiBP jest w istocie rzeczy formą procesu projektowania, w którym określone wymagania stawiane projektowanemu systemowi oraz rozporządzalna wiedza, doświadczenie i cechy indywidualne projektanta znajdują odzwierciedlenie w koncepcji systemu odpowiadającej aktualnym potrzebom. A więc tworzenie tej koncepcji polega na znalezieniu wśród istniejących obszarów i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie takich, które po odpowiednim przetworzeniu lub w określonych kombinacjach dają nowe elementy, układy lub procesy odpowiadających istniejącej potrzebie.

Graficzne ujęcie procesu projektowania koncepcji ZSZJiBP przedstawienia rysunek 17.

Rys. 17. Proces projektowania koncepcji ZSZJiBP. Źródło: opracowanie własne.Racjonalność praktycznych poczynań projektowych w zakresie koncepcji ZSZJiBP określają zasadniczo trzy racje, mianowicie:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.