www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » spis treści

Koncepcja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i próba integracji systemowej na przykładzie Zakładu X1. Część teoretyczna

 1.1. Cele, teza i zakres pracy dyplomowej

 1.2. Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy

 1.3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

 1.4. System Zarządzania Jakością – zarys problemu

 1.5. Integracja systemów zarządzania2. Część praktyczna

 2.1. Metodologia

 2.2. Procesy i podmioty w Zakładzie X - możliwości integracji

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.