www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » Część teoretyczna » Cele, teza i zakres pracy dyplomowej

Cele, teza i zakres pracy dyplomowej

Cel pracy

Transformacja ustrojowa oraz towarzyszące jej restrukturyzacje i prywatyzacje przedsiębiorstw odbiły się niekorzystnie na warunkach wykonywania pracy, a także na zainteresowaniu pracodawców tymi warunkami. Niemniej ustawa Kodeks Pracy stanowi, że zakład pracy zobowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Realizacja tego problemu powinna stanowić nieodłączny element działalności zakładu przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki między innymi w zakresie systemowego ujęcia ZBP. Skupianie się pracodawców jedynie na aspektach jakości wyrobów i usług oraz pogoń za maksymalizacją zysku nie tworzy dobrego klimatu ani nie sprzyja właściwemu podejściu do ZBP, a o systemowym podejściu do ZBP i integracji systemowej już nawet nie wspominając.

Kadra menedżerska musi sobie uświadomić, że rola wdrażania rozwiązań systemowych w zarządzaniu spoczywa w głównej mierze na jej barkach, gdyż inspektor pracy, projektant, majster, kierownik czy dyrektor dysponują poważnymi możliwościami zmieniania rzeczywistości – prawem do wydawania decyzji. Rzetelność poczynań wymaga świadomości, że właściwe inwestowanie w środowisko pracy to po prostu zarabianie pieniędzy.

Wymagania w zakresie rozwiązań systemowych w zarządzaniu są wysokie. Aby im sprostać, przedsiębiorca powinien zdobyć wiedzę na ten temat lub wykorzystać przygotowanie merytoryczne z zakresu studiów wyższych własnych pracowników, albo też zatrudnić specjalistę, który taką wiedzę posiada.

Wobec powyższego:

celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie istoty oraz najważniejszych elementów składowych i obszarów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy tudzież ich praktycznego zastosowania i wykorzystania w koncepcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pracy”.

Teza pracy

Myśli zawarte w tym punkcie pozwalają sformułować tezę niniejszej pracy dyplomowej, która brzmi następująco:

istniejące w przedsiębiorstwie struktury pozwalają na sprawne i skuteczne opracowanie koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy oraz na jej zintegrowanie z koncepcją Systemu Zarządzania Jakością”.

Sprawne” oznacza wykorzystanie dostępnych zasobów mądrze i bez zbędnego marnotrawstwa.

Przez „skuteczne” rozumie się powodzenie w działaniu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.